Zuidlaardermeer

Het voorjaar is ruim op gang als vanaf eind april het spectrum van vogelsoorten hier een piek bereikt. Het Zuidlaardermeer wordt omgeven door uniek wetlandgebied met vogelsoorten die nergens in Nederland in zulke hoge aantallen broeden. Zeldzame broedvogels als Witwangstern, Zeearend en de schuchtere Kleinst Waterhoen zijn hier niet meer weg te denken. In de natte delen duiken Geoorde Futen vaak dichtbij op, vliegen er Zwarte Sterns rond, en foerageren er zwaluwen laag boven het water. 
Langs de kant scharrelt er een verscheidenheid aan steltlopers die we kunnen bekijken: Bosruiter, Zwarte Ruiter en Groenpootruiters, Kemphanen en Bontbekplevieren kunnen hier opvetten voor het vervolg van hun reis naar de Arctische toendra en taigabossen. 

In de rietkragen huizen zangvogels als Blauwborst en Rietzanger, en is er in de vroege ochtend goede kans om de Snor en Sprinkhaanzanger te zien te krijgen, of met wat geluk zelfs een Roerdomp. Het uitgestrekte wetland wordt deels omringd door extensief beheerde weilanden van het Groninger Landschap waar nog Grutto’s en Tureluurs broeden. Het is een veelzijdig gebied dat zich perfect leent om allerlei vogelsoorten rustig te bekijken en te leren herkennen.

DatumStarttijdEindtijd