Zevenhuizerplas en Eendragtspolder

Zevenhuizerplas en Eendragtspolder

Onder de rook van Rotterdam ligt een aaneenschakeling van een aantal natuurgebieden waar het jaarrond heerlijk vogels kijken is. Tijdens deze excursie bezoeken we de Zevenhuizerplas en verschillende delen van de Eendragtspolder. Ondanks het feit dat al deze gebieden door de mens zijn aangelegd, zijn ze ondertussen een eldorado voor vogels geworden. De afwisseling van rietvelden, groot open water en vochtig grasland zorgen voor een perfecte locatie voor deze excursie.

Op de open stukken water in de Eendragtspolder verblijven in deze tijd van het jaar grote groepen eenden, zoals Smienten en Tafeleenden. In de wat ondiepere stukken liggen Wintertalingen en regelmatig Pijlstaarten te rusten. Perfect dus om te oefenen met de herkenning van verschillende soorten eenden. Langs de oevers duiken Dodaarzen in de oevervegetatie, foerageren Waterpiepers, en met wat geluk lopen er een aantal Kleine Zilverreigers. De rietvelden zitten vol met Cetti’s Zangers en Waterrallen, en zelfs de kans op het zien Roerdomp is hier best groot! De hier ’s winters verblijvende Blauwe Kiekendieven en Slechtvalken zorgen voor de nodige onrust in het gebied.

Langs de oevers en rietvelden van de Zevenhuizerplas zijn het natuurlijk de Baardmannetjes die de show stelen! In het riet laten ze zich, al etend van rietzaden, vaak prachtig zien. Ook maken we hier een goede kans op IJsvogels. In wat stukjes struweel zoeken we in groepjes mezen of we Vuurgoudhanen, (de kleinste vogeltjes van Nederland!) kunnen vinden.

Kom dus mee op deze excursie, en ontdek dat zelfs zo dicht bij de grote stad er een grote diversiteit aan vogels te vinden is!

DatumStarttijdEindtijd