Wintervogels in de Uitkerkse Polders

Wintervogels in de Uitkerkse Polders

Tijdens de wintermaanden barsten de Uitkerkse Polders uit hun voegen van het vogelleven. Vele duizenden ganzen die in de zomer het broedseizoen doorbrachten in het verre arctische noorden, komen ’s winters smullen van het voedzame gras dat ze er vinden in de uitgestrekte weilanden. Je treft overal in de ruime omgeving imposante groepen Kolganzen, Brandganzen en Kleine Rietganzen aan. Voor deze laatste tot de verbeelding sprekende soort zijn de Belgische kustpolders één van de meest belangrijke overwinteringsgebieden ter wereld. Tot wel 10% van de geschatte wereldpopulatie brengt hier de winter door! Met wat geluk vinden we ook een groepje Toendrarietganzen en misschien zit er wel een enkele Roodhalsgans tussen de vele andere ganzen!

Verder vind je hier ook tal van andere wintergasten, zoals grote groepen Kieviten, Wulpen en Smienten die net zoals de ganzen eveneens het broedseizoen in Scandinavië en het noorden van Rusland doorbrachten. Zowel Bruine als Blauwe Kiekendief glijden geruisloos door het landschap op zoek naar een sappig muisje, terwijl Grote Zilverreigers liever doodstil wachten in het weiland tot er eentje zichzelf aandient. Langs de randen houden zich vaak familiegroepjes Patrijzen op, en op de weipaaltjes is het uitkijken naar Roodborsttapuit en Torenvalk. Wie weet zien we zelfs een heuse Roerdomp opstijgen uit het riet om enkele honderden meters verder weer uit het zicht te verdwijnen! Het laatste decennium is de regio ook een echte stronghold van de zeldzame Koereiger geworden en we kunnen dus zomaar een groepje tegenkomen, patrouillerend tussen het vee.

Tot slot bezoeken we een slaapplaats van Ransuilen waar ze zonder verstoring van erg dichtbij te bekijken en fotograferen zijn. En met heel wat geluk ontdekken we misschien zelfs de zeldzame en mysterieuze Velduil, die hier in lage aantallen komt overwinteren. Een dag vol verrassingen dus!

DatumStarttijdEindtijd