Winter in de Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder in de winter

De Nieuwe Driemanspolder is een gebied waar jaarrond veel vogels aanwezig zijn. Door het open landschap en de aanwezigheid van ondiep water is dit gebied aantrekkelijk voor veel soorten wintergasten. 

Op het water dobberen duizenden Smienten met daartussen Wintertalingen, Pijlstaarten, Slobeenden en Rosse Stekelstaart. Daarnaast gaan we onder andere op zoek naar Brilduiker en Geoorde fuut. Langs de oevers foerageren Waterpiepers en Watersnippen en de eerste grutto's zijn alweer terug!

In de graslanden bevinden zich enkele koppels Patrijzen en we gaan daarnaast op zoek naar de Steenuil. In de polder maken we verder kans op jagende Torenvalk, Havik of Blauwe Kiekendief.

In het gebied is een slaapplaats aanwezig waar regelmatig Kleine zilverreigers en de zeldzame Koereiger overnachten! Daarnaast werd afgelopen winter een overwinterende Rosse Franjepoot, IJseend en Grauwe Gors waargenomen in de polder. Kortom, genoeg kans dat we een bijzondere soort tegenkomen!

DatumStarttijdEindtijd