Wimmenummerduinen

Door de afwezigheid van fietspaden zijn de Wimmenummerduinen het rustigste en meest ongerepte natuurgebied in het Noordhollands Duinreservaat. Dit maakt het een bijzonder goede plek om in het najaar trekvogels te zien, die deze rust graag opzoeken tijdens hun uitputtende reis richting het zuiden. Typische soorten die in augustus in groten getale door de duinstreek trekken zijn Fitis, Zwartkop, Grasmus, Tuinfluiter, Tapuit, Paapje en Bonte en Grauwe Vliegenvanger. In de duinmeertjes foerageren regelmatig steltlopers als Groenpootruiter en Witgat en de kans is groot dat de Dodaarsjes die hier broeden nog steeds aanwezig zijn. Ook vormen deze meertjes een trekpleister voor zwaluwen, die zich graag tegoed doen aan de vele insecten die erboven vliegen. We maken een goede kans op soorten als Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw en Gierzwaluw, en misschien zien we zelfs wel een Boomvalk die jaagt op de libellen. Bovendien blijft het bij vogelen altijd een verrassing wat je aantreft en kunnen we ook zomaar tegen een zeldzaamheid aanlopen, zoals een Draaihals!

De rust in de Wimmenummerduinen is niet alleen goed voor vogels, maar het maakt dit gebied ook uitermate geschikt voor een mooie wandeling. We zullen verschillende biotopen langsgaan, zoals een huisjespark met bosjes, open duingebied, duinmeertjes en oude volkstuintjes. Door deze combinatie vergroten we onze kansen om mooie vogels te ontdekken. Geef je op en wandel gezellig mee door dit prachtige stille gebied!

DatumStarttijdEindtijd