Westhoek

Friesland

In een afgelegen stukje in het noorden van Friesland ligt Westhoek. Op het eerste gezicht lijkt hier weinig te beleven maar niets is minder waar. Buitendijks, op de kwelders van de Waddenzee, verzamelen zich tienduizenden steltlopers. Ze maken dankbaar gebruik van de voedselrijke Waddenzee op hun tocht naar of vanuit hun broedgebieden. We zorgen dat we hier met het juiste tij zitten, zodat de vogels tijdens opkomend water steeds dichter naar ons toe komen, en wij ze goed kunnen bekijken en determineren. Ga mee naar één van de beste steltloperplekken van Noordwest-Europa!