Westerplas, Schiermonnikoog

De westkant van Schiermonnikoog is in het najaar één van de leukste plekken om vogels te kijken. Met verschillende gebieden zoals de Westerplas, de Hertenbosvallei en het Westerstrand is er veel variatie in vogelsoorten die we kunnen verwachten. Tijdens de excursie zullen we alle drie de plekken bezoeken, te beginnen bij de Westerplas. Vanuit de vogelkijkhut hier gaan we op zoek naar soorten als Brilduiker en Nonnetje.
Onderweg richting de Hertenbosvallei lopen we door de Westerduinen waar op doortrek vaak grote groepen lijsters en Goudhaantjes zitten. Eenmaal aangekomen bij de Hertenbosvallei gaan we vooral op zoek naar zeldzame soorten zoals Bladkoning en met een beetje geluk zien we misschien zelfs een Pallas' Boszanger of een Kleine Vliegenvanger.
Op de terugweg lopen we via de zeereep van het Westerstrand waar we kans maken op soorten als Watersnip, Rietgors en misschien een Velduil. Op het Westerstrand ligt ook een grote waterplas, hier kunnen we soorten tegenkomen als Pontische Meeuw en Eidereend. Als laatste lopen we via de Westerplas dijk dit is een goede plek voor gorzen en andere trekvogels.
Ga mee op zoek naar veel verschillende soorten trekvogels met misschien een leuke zeldzaamheid!

DatumStarttijdEindtijd