Watervogelexcursie Yerseke Moer

Watervogelexcursie Yerseke Moer

Tijdens deze excursie doen we het gebied de Yerseke Moer aan. Voor dit gebied zijn de Kolgans en de Smient door de terreineigenaar aangewezen als doelsoorten. Dit resulteert erin dat het beheer zo wordt gestuurd door stichting Het Zeeuwse Landschap dat een open landschap behouden blijft voor deze soorten, omdat Smienten en Kolganzen gebaat zijn bij een open landschap.

Van dit beheer profiteren ook duizenden andere watervogels mee. Zo doen elk jaar tienduizenden Brandganzen de Yerseke Moer aan. Dit zijn Brandganzen die bijvoorbeeld broeden in Zweden, maar ook Brandganzen die broeden op de toendra’s in Siberië. Deze laatste vogels willen ook nog wel eens een Roodhalsgans escorteren. We maken dus zeker kans door de grote aantallen Brandganzen in de Yerseke Moer om tijdens deze excursie er een Roodhalsgans tussenuit te pikken.

Het huidige uiterlijk van het gebied dateert van de 15e eeuw. In deze tijd werd zout gewonnen uit het veen. Dit proces heet moernering en daar heeft het gebied ook zijn huidige naam aan te danken. Meer over dit gebied is te lezen op de website van het Zeeuwse Landschap. Er zijn in Nederland maar weinig binnendijkse gebieden die zo open zijn en tegelijkertijd nog nagenoeg overeenkomen met het uiterlijk van 500/600 jaar terug. Het zorgt ervoor dat de Yerseke Moer een unieke parel is gelegen op Zuid-Beveland.

Naast Kolganzen, Smienten en Brandganzen zijn er meer vogelsoorten die het open karakter van het gebied waarderen, zoals: Pijlstaarten, Slobeenden, Tafeleenden, Wintertalingen, Witgatjes, Kleine Zilverreigers en Rotganzen. Met wat geluk komen we nog één of meerdere roofvogels tegen, zoals een Smelleken, Sperwer, Havik, Slechtvalk of een mooie Blauwe Kiekendief die het voorzien heeft op één van de vele aanwezige (water)vogels!

DatumStarttijdEindtijd