Voorjaarstrek op Parnassia

Voorjaarstrek over Parnassia

In het voorjaar trekken honderden miljoenen vogels noordwaarts richting hun broedgebieden. Deze massale migratie is langs de kust vaak goed te zien, omdat veel vogels de kustlijn volgen. We beginnen deze dag op 'Telpost Parnassia' waar we gaan kijken naar de vogeltrek van onder andere Boeren-, Huis- en Gierzwaluwen. In deze tijd trekken vaak ook veel verschillende soorten steltlopers langs evenals Gele Kwikstaarten, Boompiepers en Dwergmeeuwen.
We maken in deze tijd van het jaar ook kans op leuke soorten als een Visarend of een Purperreiger. 

Na ons bezoek aan de telpost maken we nog een mooie wandeling door de Kennemerduinen richting het Vogelmeer. Onderweg genieten we van de vogelzang van net gearriveerde zangvogels als Blauwborst, Fitis en Nachtegaal. Bij het Vogelmeer maken we ook kans op leuke steltlopers en de prachtige Geoorde Fuut!

DatumStarttijdEindtijd