Voorjaarsbloemen in Berkheide

Voorjaarsbloemen in Berkheide

Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar voorzomerbloeiers in duingebied Berkheide. De duinen staan in deze tijd in optimale bloei. Berkheide is een goed bereikbare plek waar op een klein oppervlak veel typische duinsoorten bekeken kunnen worden. Tijdens de excursie leren we de verschillende soorten herkennen.
De fauna die gepaard gaat de uitbundige flora wordt ook benoemd als het voorbijkomt. 

Eind april maken we kans op soorten als Ruw Gierstgras, Kandelaartje, Zachte Haver en Mosbloempje. In mei bloeien mooie bloemsoorten als Bijenorchis, Blauwe Bremraap, Walstrobremraap, diverse duinvallei orchideeën en Gelobde Maanvaren.

DatumStarttijdEindtijd