Voorjaar op Lentevreugd

Het gebied Lentevreugd is jaren geleden omgevormd van bollenland tot natuurgebied en wordt begraasd door Schotse Hooglanders en Konikpaarden. In het gebied ligt een groot rietveld waarin Rietgorzen, Blauwborsten en Rietzangers hun zang laten horen. Verder bevinden zich ondiepe waterpartijen en kale vlaktes in het gebied waar Kleine Plevieren foerageren, evenals andere soorten steltlopers en kwikstaarten. Op de grasvlaktes met Meidoorns zingen Kneu, Graspieper en Roodborsttapuit. Ondertussen houden we de lucht goed in de gaten. Naast langstrekkende zwaluwen kunnen er namelijk zomaar Lepelaars langsvliegen of zelfs een Bruine Kiekendief of Boomvalk!

DatumStarttijdEindtijd