Voorjaar in Scheveningen

In maart begint de voorjaarstrek op gang te komen. Met name eenden en ganzen zijn nu op trek naar hun broedgebied in het noorden. Zo maken we kans op groepen Rotganzen, Smienten, Wintertalingen, Zwarte Zee-eenden en Eiders. Op de havenhoofden van Scheveningen gaan we op zoek naar foeragerende steltlopers als Paarse Strandloper, Drieteenstrandloper en Steenloper. Ook zitten er vaak Oeverpiepers. Met geluk zien we zelfs een Kuifaalscholver! Op het strand besteden we aandacht aan de verschillende soorten meeuwen die je hier allemaal kan zien.

DatumStarttijdEindtijd