Voorjaarsexcursie Meijendel

Twee keer per jaar trekken vogels van hun broedgebied naar hun overwinteringsgebied: in het voorjaar van zuid naar noord en in het najaar van noord naar zuid. Voor vogelaars is dit de leukste tijd van het jaar, want er valt een hoop te zien buiten. In de bosjes, maar ook in de lucht. Als de wind goed staat (uit het oosten) kan het zo maar eens een vrij continue stroom overvliegende vogels opleveren. Meijendel is strategisch langs de kust gelegen en in deze tijd van het jaar valt er altijd wel wat te zien. In het vroege voorjaar gaan we hier op zoek naar de eerste Blauwborsten, Beflijsters en Tapuiten. Later in het voorjaar is het duingebied ook goed om soorten als Grasmus, Nachtegaal en Gekraagde Roodstaart te horen en te zien. Deze soorten zijn nu veel aan het zingen, waarbij we de verschillen in zang goed kunnen beluisteren.
Daarnaast kunnen we de prachtige Krooneend zien, horen we de Cetti's Zanger zingen, zoeken we naar Kleine Bonte Specht en wie weet horen we zelfs een Roerdomp. Ook maken we kans op Konijnen of een Vos.

DatumStarttijdEindtijd