Vogeltrek over het Westduinpark

Vogeltrek over het Westduinpark

Nergens in de Benelux trekken in het najaar zoveel vogels langs als in de omgeving van Den Haag. Vandaag kijken we naar overtrekkende groepen vogels en we gaan op zoek naar gestrande trekvogels.

Door de ligging direct aan zee kun je in het Westduinpark de indrukwekkende trek onder de juiste omstandigheden zeer goed waarnemen. In oktober beleeft deze najaarstrek zijn absolute hoogtepunt. Vinken, Kepen, Kramsvogels, Koperwieken en Veldleeuweriken trekken in een soms bijna constante stroom naar het zuiden. Daartussen vliegen soms leuke soorten als IJsgors of misschien zelfs een Velduil.

In de struiken en bossen van het Westduinpark foerageren zangvogels die 's nachts op trek zijn geweest of vogels die gestrand zijn en vermoeid door de zware toch. Soorten als Tapuit, Goudhaan, Vuurgoudhaan en Zwartkop zoeken naar voedsel. Met wat geluk vinden we hier ook leuke soorten tussen zoals Beflijster of zelfs een Bladkoning!

DatumStarttijdEindtijd