Vogels van Oranjezon

Vogels van Oranjezon

Het duingebied Oranjezon is gelegen in het noordwesten van het Zeeuwse eiland Walcheren. In het voorjaar is dit een prachtig gebied voor vogelzang van soorten als Nachtegaal, Sprinkhaanzanger en Gekraagde Roodstaart. We gaan ook op zoek naar minder algemene soorten zoals Zomertortel, Fluiter en Wielewaal. Daarnaast is de Oranjezon het broedgebied van soorten als Havik, Goudvink, Kruisbek en Kleine Bonte Specht.

De Oranjezon is daarnaast een strategisch gelegen plek om de voorjaarstrek te zien. Met goede omstandigheden vliegen hier eind mei nog veel Gierzwaluwen langs en kan er leuke roofvogeltrek zijn met kans op Wespendief of zelfs een Visarend.

DatumStarttijdEindtijd