Vogels in Hamsterreservaat Sibbe

Vogels in Hamsterreservaat Sibbe

Vandaag gaan we op zoek naar bijzondere wintergasten in Hamsterreservaat Sibbe. Dit reservaat wordt beheerd om de zeer zeldzame Europese hamster (ook bekend als korenwolf) in stand te houden. De akkers in dit reservaat worden ingezaaid met onder andere graan en luzerne. Deze gewassen blijven ’s winters op de akkers staan waardoor er veel voedsel beschikbaar is voor zangvogels. Het hamsterreservaat trekt om die reden ’s winters honderden tot duizenden Geelgorzen, Rietgorzen, Kneutjes en Groenlingen aan. Ook overwinteren er jaarlijks tientallen zeldzame Grauwe Gorzen in het gebied! Naast zangvogels zijn er in de wintermaanden ook veel roofvogels en uilen te zien in dit gebied zoals grote aantallen Buizerds en Torenvalken, maar ook schaarse wintergasten als Blauwe Kiekendief en Velduil. Verder maken we ook kans op Steenuilen die met name voorkomen aan de randen van het reservaat.

We maken een mooie wandeling door het grootste hamsterreservaat van Limburg waarbij we de glooiende akkers in het Limburgse Heuvelland goed afspeuren voor groepen overwinterde zangvogels als Grauwe Gorzen en jagende roofvogels.

*toevoeging voor excursie 24 februari* Eind februari en begin maart is de voorjaarspiek voor dootrekkende  Kraanvogels Indien de weersomstandigheden gunstig zijn maken we zelfs kans op overvliegende groepen Kraanvogels!

DatumStarttijdEindtijd