Vogels en planten bij het Oostvoornse Meer

Vogels en planten bij het Oostvoornse Meer

De Slikken van Voorne vormen een uniek stukje natuur in het zuidwesten van Zuid-Holland. In het kust- en duinlandschap is een bijzondere afwisseling van soorten natuur te vinden. Zo loop je het ene moment tussen duindoornstruwelen of bloemrijke graslanden, terwijl je niet veel later een prachtig eb en vloed gebied betreedt.

De bijzondere soorten natuur brengen ook bijzondere planten en dieren met zich mee. Augustus is een fantastische tijd om dit gebied op zoek te gaan naar zeldzame plantensoorten, maar ook naar eetbare planten. Zo bloeien er in de duinvalleien volop Parnassia, Slanke Gentianen en Rond Wintergroen, en met een beetje geluk vinden we ook nog bloeiende Moeraswespenorchissen. Op het strand bloeien er diverse eetbare planten waar we zeker weten even een smaaktest kunnen doen.

Als het om vogels gaat is er ook veel te zien in de duinen en slikken van Voorne. Zo maken we kans op Geoorde Futen, Lepelaars en Bruine Kiekendieven, maar ook op vele steltlopers in zomerkleed voordat deze hun weg naar hun overwinteringsgebieden weer inzetten. Tijdens de excursie zullen we een mooie wandeling maken door de duinvalleien, duindoornstruwelen en langs het strand op zoek naar planten en dieren.

DatumStarttijdEindtijd