Vogelplas Starrevaart

Vandaag gaan we op zoek naar watervogels op de Vogelplas Starrevaart. In de wintermaanden en het vroege voorjaar overwinteren hier honderden eenden. Inmiddels zijn de grote aantallen Smienten weggetrokken en huizen er nog enkele achterblijvers. We gaan op zoek naar schaarsere eendensoorten zoals Pijlstaart, Brilduiker en Rosse Stekelstaart. Naast verschillende soorten eenden zijn er ook steltlopers aanwezig. Op het schelpeneilandje vlak naast de hut staan geregeld Grutto, Tureluur, Kluut en Watersnip. We maken kans op een Slechtvalk die zo nu en dan bij de waterplas komt jagen of een Zwartkopmeeuw die samen met andere meeuwen, Aalscholvers en Grote zilverreigers op de paaltjes staat te rusten.
Tijdens het wandelen houden we goed de rietkraag in de gaten voor Waterral, Rietgors en Cetti’s Zanger en wie weet pikken we een jagende IJsvogel mee!

Bij de Starrevaart is een vogelkijkhut gelegen, zodat we hier circa een uur lang comfortabel en beschut de plas af kunnen speuren. Zoek je mee?

DatumStarttijdEindtijd