Vlinders op de Sint-Pietersberg

Vlinders op de Sint-Pietersberg

De Sint-Pietersberg bij Maastricht is één van de mooiste plekken in Nederland om op zoek te gaan naar vlinders. Tijdens deze excursie wandelen we langs soortenrijke kalkgraslanden waar we bijzondere dagvlinders als Veldparelmoervlinder (juni), Bruin Dikkopje, Kaasjeskruiddikkopje, Argusvlinder, Staartblauwtje en Klaverblauwtje kunnen tegenkomen. Ook het Vals Witje vliegt hier nu rond, een nachtvlinder gecamoufleerd als dagvlinder.

We zullen tijdens de excursie ook aandacht besteden aan mooie nachtvlindersoorten die we tijdens het struinen kunnen aantreffen. We maken kans op prachtig gekleurde micro- en macrovlinders als Zoomvlekspanner, Spaanse Vlag, Prachtmot en Sint-Jansvlinder. Onze blik zal vooral naar beneden gericht zijn wanneer we zoeken naar vlinders. Toch houden we onze oren gespitst voor zingende vogels als Grauwe Vliegenvanger en Spotvogel. En speuren we het luchtruim af voor een cirkelende Slechtvalk, Boomvalk of Wespendief.

Tijdens deze afwisselde wandeling lopen we ook langs struwelen en bosschages waar we op zoek gaan naar Boswitjes en Keizersmantels. Daarnaast hebben we ook oog voor grote kevers en wantsen en is er is ook aandacht voor het mooi fotograferen van al deze soorten!
Tijdens het bekijken en fotograferen van meest uiteenlopende soorten vlinders en andere flora & fauna vergeten we zeker niet te genieten van het prachtige uitzicht op het glooiende Zuid-Limburgse landschap en zullen we zelfs een blik werpen op onze  zuiderburen!

DatumStarttijdEindtijd