Vlinders en libellen in de Weerribben augustus

Vlinders en libellen in de Weerribben

Eén van de beste gebieden in Nederland voor libellen is de Weerribben. Daarnaast komen er ook diverse zeldzame dagvlindersoorten voor. Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar de zeldzame vlinders Zilveren Maan en Grote Weerschijnvlinder.

Ook voor libellen is dit laagveengebied een uniek habitat. Denk aan soorten als de Noordse Winterjuffer, Vuurlibel en Zwarte Heidelibel. Maar we maken ook kans op de bijzondere Groene Glazenmaker en Gevlekte Glanslibel! De Groene Glazenmaker is in Nederland gebonden aan Krabbenscheervegetatie. Hierboven 'patrouilleren' de mannetjes en in de Krabbenscheer leggen de vrouwtjes hun eitjes af. We gaan zoveel mogelijk soorten vergelijken en bekijken, dus als je eens van heel dichtbij de variatie aan soorten wil zien. Is dit je kans!

DatumStarttijdEindtijd