Vlinders en libellen in de AW-Duinen

Vlinders en libellen in de AW-Duinen

We gaan vandaag in de Amsterdamse Waterleidingduinen op zoek naar libellen en vlinders. In het duingebied komen veel soorten voor, waaronder ook enkele zeldzame soorten waar we naar op zoek gaan. 

We lopen eerst naar het Groot Zwarteveld. Dit is een uitgestrekt gebied met basische duinvennetjes waar we kans maken op soorten als Noordse Witsnuitlibel en Gevlekte Witsnuitlibel. Ook bloeien hier bijzondere plantensoorten, we kijken uit naar Koningsvaren en de vleesetende plant Zonnedauw.

Vervolgens lopen we naar de zeereep, waar het stuifduin een habitat creëert voor verschillende leuke soorten. Hier vliegen soorten als het Bruin Blauwtje en het zeldzame dikkopje, Aardbeivlinder. Ook groeien hier mooie plantensoorten zoals Zandviooltjes en Duinviooltjes. 

We bezoeken deze dag twee heel verschillende biotopen: een heel nat en heel droog biotoop. Op die manier kunnen we veel verschillende soorten zien en leren herkennen. Onze gids vandaag, Micha, heeft een enorme kennis van het duingebied en heeft hier ook zijn stage gelopen. Hij kan veel vertellen over de flora en fauna van het gebied.

DatumStarttijdEindtijd