Viersels Gebroekt - winter

Viersels Gebroekt

Het Viersels Gebroekt is gelegen in de Kleine Netevallei en strekt zich uit langsheen het Netekanaal. De natte ruigtes, uitgestrekte weilanden, rietkragen en wilgenstruwelen herbergen tal van soorten. Het gebied behoudt zijn vochtige karakter dankzij de Kleine Beek en de Willeboerebeek die doorheen het gebied stromen. De lokale Bevers helpen een handje bij het op peil houden van de waterstand en houden daarnaast ook de opschietende wilgen in toom waardoor het gebied open gehouden wordt. 

Het Viersels Gebroekt is van belang als overwinteringsgebied voor verscheidene watervogels. Zo kan je je hier verwachten aan allerlei soorten eenden met mooie aantallen Smient, Pijlstaart, Wintertaling en Bergeend. Ook groepen Kolganzen die het broedseizoen doorbrachten in het hoge noorden, kiezen jaarlijkst het Viersels Gebroekt uit om de winter door te brengen. Wadend in het water staat er vaak een Grote Zilverreiger of twee te wachten op een passerend visje, en uit de rietkragen horen we ongetwijfeld de explosieve zang van de Cetti’s Zanger weerklinken. Ook kijken we uit voor duttende Ransuilen op een slaapplaats. Naast vogels maken we kans op het zien van Reeën en wie weet vinden we zelfs een Bever! De wandeling bedraagt een 5 tot 6-tal kilometer waarlangs we een optimale kijk krijgen op het gebied en alles wat het te bieden heeft.

DatumStarttijdEindtijd