Van Lennep & Vogelmeer

Blauwborst
Draaihals

Van Lennep & Vogelmeer

In augustus is de najaarstrek al mooi waar te nemen in de Kennemerduinen. Bij het Vogelmeer en het Spartelmeer zoeken we naar steltlopers op doortrek, zoals Witgat, Oeverloper, Groenpootruiter en Bosruiter. Daarnaast maken we hier kans op de prachtige Geoorde Fuut en zit er soms een IJsvogel verscholen langs de waterkant.

Ook kijken we deze ochtend mee bij het ringonderzoek naar vogels op vogelringstation Van Lennep. We bekijken hier hoe de trekvogels gevangen, gemeten en gewogen worden. Een unieke ervaring om de vogels van dichtbij te bestuderen!

Met deze excursie steun je het ringonderzoek naar trekvogels. Per deelnemer doneren we €10,- euro aan het vogelringstation.

DatumStarttijdEindtijd
06:1510:15Volgeboekt
06:3010:30Volgeboekt