Voorjaar in de Uitkerkse Polders

Voorjaar in de Uitkerkse Polders

In deze periode barsten de Uitkerkse Polders uit hun voegen van het vogelleven. Vele duizenden ganzen die in de zomer het broedseizoen doorbrachten in het verre arctische noorden, komen hier in het winterhalfjaar smullen van het voedzame gras dat ze er vinden in de uitgestrekte weilanden. Je treft overal in de ruime omgeving imposante groepen Kolganzen, Brandganzen en in lagere aantallen ook Kleine Rietganzen aan. Met wat geluk vinden we ook een groepje Toendrarietganzen en misschien zit er wel een enkele Roodhalsgans tussen de vele andere ganzen!

Verder vind je hier ook tal van andere typische weidevogels, met grote groepen Kieviten, Wulpen en Smienten, die net zoals de ganzen eveneens het broedseizoen in Scandinavië en het noorden van Rusland doorbrengen. In maart komt de Grutto ook alweer terug uit zijn winterkwartier in Afrika, misschien wel hét icoon van de Uitkerkse Polders. Ze enthousiast over de polders zien scheren in baltsvlucht met hun kenmerkende zang is een onvergetelijke ervaring. Zowel Bruine als Blauwe Kiekendief glijden geruisloos door het landschap op zoek naar een sappig muisje, terwijl Grote Zilverreigers liever doodstil wachten in het weiland tot er eentje zichzelf aandient. Langs de randen houden zich vaak familiegroepjes Patrijzen op, en op de weipaaltjes is het uitkijken naar Roodborsttapuit en Torenvalk. In de rietkragen hoor je de rinkelende zang van de Rietgors, de explosieve klanken van de Cetti’s Zanger en het voorzichtige deuntje van de Blauwborst weerklinken, die net als de Grutto ook alweer terug is uit het verre zuiden. Wie weet zien we zelfs een heuse Roerdomp opstijgen uit het riet om enkele honderden meters verder weer uit het zicht te verdwijnen! Het laatste decennium is de regio ook een echte stronghold van de zeldzame Koereiger geworden en we kunnen dus zomaar een groepje tegenkomen, patrouillerend tussen het vee.

Tot slot bezoeken we een slaapplaats van Ransuilen waar ze zonder verstoring van erg dichtbij te bekijken en fotograferen zijn. En met heel wat geluk ontdekken we misschien zelfs de zeldzame en mysterieuze Velduil, die hier in lage aantallen komt overwinteren. Een dag vol verrassingen dus!

DatumStarttijdEindtijd
07:0011:00Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct