Tusschenwater Drenthe

Tusschenwater Drenthe

Het onlangs ingerichte natuurgebied Tusschenwater bestaat uit plassen, slikvelden, zandplaten, ruigtes, moerasbos en vochtige weilanden. Ter hoogte van Tusschenwater heeft de Hunze meer ruimte gekregen, waarbij de kades uit elkaar zijn geweken, zodat een groot waterbergingsgebied is ontstaan. Aan de noordzijde van Tusschenwater ligt de Hunze weer in een nauw profiel en stroomt ter hoogte van De Groeve vrij uit in het Zuidlaardermeer.

Door de inrichting van Tusschenwater is de biodiversiteit in het gebied sterk toegenomen, zeker wat betreft de vogelstand. Meerdere soorten steltlopers en watervogels hebben het nieuwe natuurgebied ontdekt. Tijdens deze excursie wandelen we een betrekkelijke korte afstand. We zullen veel gebruik maken van de telescoop. In het Tusschenwater broeden onder andere Paapjes, Steltkluten, Witwangsterns en een behoorlijke kolonie Kokmeeuwen.

Ook schaarse doortrekkers zoals Dwergmeeuw en Visarend pleisteren regelmatig in dit mooie natuurgebied terwijl soms de Zeearend een rondje boven het gebied maakt en er zelfs zomaar een Bever kan langszwemmen. Kortom, een ideale excursie wanneer je op zoek bent naar een comfortabele, korte en niet te inspannende sessie vogels kijken!


DatumStarttijdEindtijd