Vogeltrek in De Fonteintjes - najaar

Vogeltrek in De Fonteintjes

De Fonteintjes is een waardevolle natuurparel gelegen tussen Blankenberge en Zeebrugge, geflankeerd door de Noordzee, het Zeebos en de polders. Het gebied is een duingordel met een enorme variatie aan verschillende habitats. Zo wandel je er langs duinen met duindoornstruwelen, moerassen, abelenbosjes, graslanden en de typerende duinmeren waaraan het gebied zijn naam te danken heeft.

In het najaar kan je je hier verwachten aan een breed scala aan vogelsoorten. Sommige zomergasten - en dan voornamelijk hun jongen die ze eerder dit jaar grootbrachten - blijven nog wat rondhangen, de eerste wintergasten verschijnen alweer ten tonele, en dan zijn er nog talloze trekvogels die massaal langsheen de kust migreren richting het zuiden. Dankzij het gevarieerde karakter van het gebied vinden veel soorten hier een toevluchtsoord om even uit te rusten en bij te tanken alvorens hun trektocht verder te zetten.

’s Ochtends vroeg kan je hier verschillende soorten zangvogels terugvinden die zich tegoed doen aan bessen zoals Zwartkop en Braamsluiper, insecten vangen vanaf een uitkijkpost zoals Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart en Tapuit, of door het riet klauteren zoals Kleine Karekiet en Rietzanger. Met wat geluk vangen we zelfs een glimp op van de mysterieuze Cetti’s Zanger! Daarnaast houden we de lucht in de gaten voor overvliegende trekvogels als Keep, Koperwiek, Sijs en Grote Gele Kwikstaart.

Op de plassen vind je verschillende soorten eenden en dobbert er naast zijn grote neefje, de Fuut, misschien ook wel ergens een Dodaars rond. En wie weet scheert er zelfs een IJsvogel langs! Middenin de trekperiode maak je natuurlijk ook kans op een bijzondere verrassing. Zo bestaat de kans dat we zomaar een Bladkoning treffen, een klein zangvogeltje dat de laatste jaren steeds frequenter uit Siberië komt overwaaien.
Hoe dan ook, na een wandeling in De Fonteintjes kom je beslist thuis met een mooi soortenlijstje op zak!

DatumStarttijdEindtijd