Strieper polder, Terschelling

Strieper polder, Terschelling

In september en oktober is de najaarstrek volop bezig, enorme aantallen vogels stromen ons land binnen. Met een beetje geluk en op de juiste plek kan dit een ervaring worden om nooit te vergeten! Ten zuiden van Midsland op Terschelling ligt zo’n bijzondere plek: de Strieper kwelder en polder. Hier zitten met opkomend tij vaak honderden tot duizenden vogels, een fantastische plek om ze rustig met de telescoop te kunnen bekijken!

We starten ongeveer twee uur voor hoogwater, zodat de vogels naar ons toe worden ‘geduwd’ door het opkomende water. Zo kunnen we ze hopelijk mooi en van redelijk dichtbij bekijken. Soorten die we hier op het wad/kwelder kunnen verwachten zijn o.a.: Goudplevier en Zilverplevier, Wulp en Regenwulp, Steenlopers, Grutto en Rosse grutto, Groenpootruiter, Kanoet, Bonte strandloper en Lepelaar. Ook binnendijks bij Striep, op de polder, is vaak van alles te zien. Bijvoorbeeld de Wintertaling, Smient, Brandgans, Kolgans en Rotgans. Verder zien we wellicht wat groepjes met Koperwieken of Kramsvogels op doortrek, of een overvliegende kiekendief. In de trektijd is het altijd een verrassing wat je tegen gaat komen!

DatumStarttijdEindtijd