Stinzenflora Elswout

Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar bijzondere stinzenflora bij landgoed Elswout. Stinzenflora is een term voor de plantensoorten in Nederland die grotendeels verbonden zijn met oude landgoederen voor hun voortbestaan in Nederland. Landgoed Aerdenhout bevat een rijke verzameling aan deze soorten die hoofdzakelijk in de lente bloeien.
Soorten als Stengelloze Sleutelbloem, Bosanemoon en Lenteklokje zijn te verwachten soorten. Mossen, korstmossen, vogels en andere groepen worden ook behandeld als ze voorbijkomen. Een lijstje van alle soorten wordt na de excursie gedeeld met alle participanten en de NDFF. Het is handig om de Heukels’ Flora of een andere floragids mee te nemen.

Andere te verwachten soorten tijdens deze excursie zijn onder andere: Haarlems Klokkenspel, Gevlekt Longkruid, Hondstand, Gele Anemoon, Bosanemoon, Gulden Boterbloem, Grote Keverorchis, Weegbreezonnebloem, Lenteklokje, Zomerklokje, Winterakoniet, Stengelloze Sleutelbloem, Bleek Sneeuwklokje, Buishyacint, Streephyacint, Vroege Sterhyacint, Sneeuwroem, Damastbloem, Breed Klokje, Voorjaarszegge, Trosglidkruid, Keizerskroon, Bosgeelster, Bostulp, Kievitsbloem, Napolitaanse Cyclamen en Blauwe Anemoon.

DatumStarttijdEindtijd