Stille Kern, Zeewolde

De Stille Kern is het hart van natuurgebied Horsterwold, vlakbij Zeewolde in Flevoland. Hier broeden enkele soorten die in de rest van Nederland zeldzaam zijn, zoals de prachtige Wielewaal en de Zomertortel! In de vroege ochtend gaan we hier genieten van vogelzang van soorten als Nachtegaal, Spotvogel, Bosrietzanger, Boompieper en Braamsluiper. In het bos maken we ook kans op soorten als Matkop, Koekoek, Kleine Bonte Specht, en Appelvink, terwijl we de lucht in de gaten houden voor een overvliegende Wespendief.

In het gebied mogen we van de paden af en tijdens het struinen letten we niet alleen op vogels maar kijken we ook uit naar Reeën of misschien zelfs een Vos. Ook maken we kans op het zien van de Grote Weerschijnvlinder!

DatumStarttijdEindtijd
06:0010:00Volgeboekt
06:0010:00Volgeboekt
06:0010:00Volgeboekt
06:0010:00Volgeboekt