Spuikom en het Oostendse Havengebied

Spuikom en het Oostendse Havengebied

De Spuikom is een groot bassin gelegen in de achterhaven van Oostende en staat in rechtstreekse verbinding met de zee. De Spuikom werd aangelegd in de vroege jaren 1900 en had als functie het verwijderen van overtollig slib uit de havengeul. Door het bassin bij hoog water vol te laten lopen en die enorme hoeveelheid water bij laag tij opnieuw richting zee te sturen, werd de havengeul als het ware weer schoongespoeld. Tegenwoordig wordt de Spuikom voornamelijk gebruikt voor watersport en het kweken van oesters, maar is het ook een belangrijke overwinteringsplaats voor vele watervogels.

Naast de te verwachten soorten die eveneens verder in het binnenland voorkomen, durven ook vogelsoorten die normaliter ver op zee vertoeven wel eens neer te strijken op de Spuikom. Zo komen hier in het najaar grote aantallen Aalscholvers, maar ook Dodaars, Geoorde Fuut en zelfs Brilduikers profiteren van het visrijke water. Daarnaast maken we kans op echte zeesoorten zoals Middelste Zaagbek, Eider, Topper en misschien zelfs een verrassing zoals IJseend, Kuifduiker of een heuse IJsduiker! De eilandjes langs de noordrand zijn erg in trek als rustplaats voor Kievit, Tureluur, Steenloper en Kleine Zilverreiger. En met wat geluk zien we bij de rietkantjes zelfs een IJsvogel!

We maken een wandeling rondom de Spuikom en speuren naar de talloze watervogels die zich hier ophouden en nemen de tijd om ze te leren herkennen en hun gedrag te observeren.

DatumStarttijdEindtijd
08:3011:30Reserveer direct
08:3011:30Reserveer direct
08:3011:30Reserveer direct