Spuikom en het Oostendse Havengebied

Spuikom en het Oostendse Havengebied

De Spuikom is een groot bassin in de achterhaven van Oostende dat werd aangelegd in de vroege jaren 1900. Bij hoog water liet men de Spuikom vol lopen met water om die enorme hoeveelheid vervolgens weer richting zee te duwen bij laag water, waardoor de havengeul vrijgehouden werd van overtollig slib. Tegenwoordig wordt de Spuikom voornamelijk gebruikt voor watersport en het kweken van oesters, maar is het ook een belangrijke overwinteringsplaats voor vele watervogels.

De Spuikom is één van de beste plekken aan de kust om échte watervogels te bekijken. Naast de te verwachten soorten die eveneens verder in het binnenland voorkomen, durven ook vogelsoorten die normaliter ver op zee vertoeven wel eens neer te strijken op de Spuikom. Zo komen hier naast soorten als DodaarsGeoorde Fuut en zelfs Brilduiker ook vaak Middelste Zaagbek, Eider en Topper profiteren van het visrijke water. We weet natuurlijk nooit wat er uit zee komt aangewaaid en we maken zomaar kans op zeldzaamheden zoals Kuifduiker, Kuifaalscholver, IJsduiker en IJseend! De eilandjes langs de noordrand zijn erg in trek als rustplaats voor Kievit, Tureluur, Steenloper en Kleine Zilverreiger. En met wat geluk zien we bij de rietkantjes zelfs een IJsvogel!

We maken een wandeling rondom de Spuikom en speuren naar de talloze watervogels die zich hier ophouden en nemen de tijd om ze te leren herkennen en hun gedrag te observeren.

DatumStarttijdEindtijd