Roodhalsganzen op Schiermonnikoog

Roodhalsganzen op Schiermonnikoog

De polder van Schiermonnikoog is één van de weinige plekken in Nederland waar de Roodhalsgans overwintert. Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar deze bijzonder mooie en zeldzame ganzensoort.
De excursie start bij het begin van het dorp aan de Reeweg. Fietsend door de polder gaan we op zoek naar de grote groepen ganzen als Brandgans, Rotgans en Kolgans, waar de Roodhalsgans hopelijk tussen zit. Naast grote kans op Roodhalsgans kunnen we ook soorten tegenkomen als Zwarte Rotgans, Oeverpieper en Strandleeuwerik.
Als we door de hele polder zijn geweest gaan we nog even bij de Westerplas kijken. Hier kunnen we de vele overwinterende eenden mooi bekijken. Met soorten zoals Pijlstaart en Nonnetje is dit een mooi afsluiter voor de excursie.

DatumStarttijdEindtijd