Roegwold en Schildmeer

Het Schildmeer bij Roegwold is een gevarieerd natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. Oude natuur wordt aangevuld met nieuwe natuur, en bestaande landbouwgebieden tussen de al bestaande natuurgebieden worden heringericht. Het gebied kenmerkt zich door een afwisseling van open water, graslanden, moerassen, ruige natuur, rust en weidse uitzichten. Een groot deel van het gebied wordt begraasd door Hereford-koeien, Groninger Blaarkoppen en schapen.

We wandelen vandaag het Knuppelpad; een fenomenaal houten vlonderpad van 750 meter, dwars door het water en moerasgebied van ’t Roegwold.

Het uitzicht is ieder seizoen anders, waardoor je hier de mooiste foto’s kunt maken. We hebben goede kans op allerlei soorten watervogels. In de winter zien we eendensoorten als Smient, Pijlstaart, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek en Slobeend. Blauwe Keikendieven jagen graag in het gebied, Waterpiepers foerageren soms langs de waterkant en ook de IJsvogel wordt af en toe gezien.

In het voorjaar en de zomer maken we kans op Zomertaling, Lepelaar en Kleine Plevier. In het riet zingen Rietzangers, Blauwborsten, Sprinkhaanzangers en Snorren. Ook maken we kans op een langsvliegende Koekoek , Roerdomp, Visarend of misschien zelfs de zeldzame Koereiger!
Tijdens de avondexcursies kijken we ook naar de prachtige zwerm Spreeuwen die hier in de avond gaan slapen.

Het gehele jaar maak je in het gebied kans op Baardmannetjes of een overvliegende Zeearend. Met behulp van een telescoop kunnen we de vogels mooi bekijken en de kenmerken van de verschillende soorten zien.

DatumStarttijdEindtijd