Rivierflora Deventer

De uiterwaarden van Deventer herbergen veel soorten die leven van de IJssel. De rivier brengt veel unieke flora met zich mee die aangepast is aan het leven langs de rivier. We hebben kans op vele mooie soorten zoals Vroege Zegge, Sikkelklaver, Veldsalie en Karwijvarkenskervel. Vanaf het treinstation van Deventer lopen we door de uiterwaarden op zoek naar bijzondere soorten zoals Kleine Pimpernel en Distelbremraap. Ook is er kans op vogels als Grasmus en Koekoek. In de stad is er aandacht voor typische en zeldzame stadsflora zoals Muurbloem en Liggende Ganzerik.

Een lijstje van alle soorten wordt na de excursie gedeeld met alle participanten en de NDFF. Het is handig om de Heukels’ Flora of een andere floragids mee te nemen.

DatumStarttijdEindtijd
11:0015:00Reserveer direct
11:0015:00Reserveer direct
11:0015:00Reserveer direct
11:0015:00Reserveer direct