Reeuwijkse Plassen - voorjaar

Reeuwijkse Plassen

Middenin het Groene Hart liggen de Reeuwijkse Plassen: een uniek natuurgebied. Deze plassen, ontstaan door het winnen van turf en zand, zijn tegenwoordig een waar stilteparadijs middenin de drukke Randstad. De gevarieerde habitats - veenplassen, rietlanden, polders, elzenbosjes - zorgen ervoor dat het een waar eldorado is voor vogels.

Tijdens deze excursie lopen we een rondje rond de Surfplas, de meest vogelrijke van alle plassen. In het vroege voorjaar zit deze plas nog vol met eenden, vooral Smienten, die hier verzamelen voor ze terug naar het hoge noorden vliegen. Ook prachtige soorten als Brilduikers en Nonnetjes zijn hier nog steeds te zien, terwijl Zomertalingen juist weer terugkeren, net als de hier in de omgeving volop broedende Zwartkopmeeuwen. Door het voorjaar heen keren er steeds meer vogels terug: sommigen gebruiken het plassengebied als pleisterplaats, terwijl andere hier in de omgeving broeden. Zo kunnen we in de juiste tijd soms tot wel honderden zwaluwen, Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen laag boven het water zien foerageren. Wie weet wel met een zeldzame Witwang- of Witvleugelstern er tussen? Ook Geoorde Futen laten zich hier vaak goed zien. Het riet zit ondertussen steeds voller met soorten als Rietzanger, Blauwborst en Snor, en de omliggende polders barsten van het leven met typische weidevogels als Grutto, Tureluur en Kievit, waar Bruine Kiekendieven dan weer volop op afkomen. En in de trektijd is er natuurlijk altijd de kans op een zeldzame dwaalgast, zeker in zo’n gevarieerd gebied als de Reeuwijkse Plassen. Als we geluk hebben met het weer, kunnen we zelfs ook naar Ringslangen zoeken!

DatumStarttijdEindtijd