Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen zijn eigenlijkjaarrond een goed gebied om vogels te kijken! Het moerasgebied staat bij vogelaars vooral bekend om de hier broedende Zeearenden die zich regelmatig erg mooi laten zien. Ook voor andere roofvogelsoorten is de Oostvaardersplassen een mooie gebied, zo maken we in mei ook kans op Bruine Kiekendief, Boomvalk, Havik en Visarend!

Naast roofvogels zijn er in de Oostvaardersplassen ook veel watervogels te zien. Verschillende soorten eenden en steltlopers broeden in het gebied, komen langs op doortrek of komen er juist om te overwinteren. Zeker in mei maken we kans op soorten als Bosruiter, Kleine Strandloper, Temmincks Strandloper,Groenpootruiter en wellicht zelfs Steltkluten.

Vanuit het riet is de zang van Blauwborsten, Cetti's Zangers, Sprinkhaanzangers, Rietzangers, Bosrietzangers en Snorren te horen. Boven het water vangen soorten als Boerenzwaluw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw insecten terwijl op het Oostvaardersveld soms Paapjes en dootrekkende Tapuiten te zien zijn. Daarnaast zijn in de maand mei vaak Roerdompen aan het hoempen en actief bezig met de balts dus dit is een goede periode om er een te zien te krijgen!

Uiteraard maken we ook kans op soorten als IJsvogel, Matkop, Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel en Baardman! Kortom een prachtige tijd om dit spannende gebied te bezoeken.

DatumStarttijdEindtijd