Voorjaar in de Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen zijn jaarrond een goed gebied om vogels te kijken! Het moerasgebied staat bij vogelaars vooral bekend om de hier broedende Zeearenden die zich regelmatig erg mooi laten zien. Ook voor andere roofvogelsoorten is de Oostvaardersplassen een mooie gebied, zo maken we in deze periode ook kans op Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik en Visarend

Naast roofvogels zijn er in de Oostvaardersplassen vooral veel watervogels te zien. Verschillende soorten eenden en steltlopers broeden in het gebied, komen langs op doortrek of komen er juist om te overwinteren. Zo zitten er in de maand april veel Grutto's, Bontbekplevieren, Kemphanen, Groenpootruiters en andere steltlopers.

Vanuit het riet is de zang van Blauwborsten, Cetti's Zangers, Sprinkhaanzangers, Rietzangers en Snorren te horen. Boven het water vangen soorten als Boerenzwaluw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw insecten terwijl op het Oostvaardersveld soms Paapjes en dootrekkende Tapuiten te zien zijn.

Uiteraard maken we ook kans op soorten als IJsvogel, Matkop, Roerdomp en Baardman! Kortom april is een prachtige tijd om dit spannende gebied te bezoeken.

DatumStarttijdEindtijd
06:0010:00Volgeboekt