Oostvaardersplassen in de winter

Zeearend
Nonnetje

Oostvaardersplassen in de winter

De Oostvaardersplassen zijn jaarrond een goed gebied om vogels te kijken! Het moerasgebied staat bij vogelaars vooral bekend om de hier broedende Zeearenden die zich regelmatig erg mooi laten zien. Ook voor andere roofvogelsoorten is de Oostvaardersplassen een mooie gebied, zo maken we ook kans op Blauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik, Slechtvalk en misschien een Smelleken!

Naast roofvogels zijn er in de Oostvaardersplassen in de winter vooral veel watervogels te zien. Zo zitten er duizenden Smienten en Wintertalingen waartussen we op zoek gaan naar Topper, Nonnetje, Brilduiker en Grote Zaagbek. Ook maken we kans op alle drie de soorten zwanen: Knobbelzwaan, Wilde Zwaan en Kleine Zwaan.

In de uitgestrekte graslanden overwinteren duizenden ganzen zoals Kolganzen, Brandganzen en Toendrarietganzen. Ook foerageren hier vaak nog steltlopers zoals Goudplevieren, Kieviten en Kemphanen en lopen er soms Waterpiepers rond.

Daarnaast maken we ook kans op mooie soorten als IJsvogel, Matkop, Cetti's Zanger, Roerdomp en Baardmannetje die hier zowel broeden als overwinteren. Een prachtig gebied om in de winter een dagje te gaan vogelen!

DatumStarttijdEindtijd
07:4511:45Reserveer direct