Noordpunt Texel - voorjaar

Voorjaar op Texel

Texel is het meest vogelrijke Waddeneiland van Nederland. Vraag een willekeurige vogelaar naar Texel en hij of zij zal een fonkeling van gelukzaligheid in de ogen krijgen. De voorjaarstrek is op dit eiland waanzinnig goed waar te nemen en de soortenrijkdom is er enorm.

We brengen deze ochtend door op de noordpunt van Texel, rondom de vuurtoren. In de ochtend is het hier een orkest aan vogelzang met soorten als Nachtegaal, Fitis, Grasmus en Blauwborst. Soorten die 's nachts op trek zijn geweest rusten overdag uit op de noordpunt, waarbij we kans maken op Beflijster, Tapuit, Bonte Vliegenvanger en Paapje. Daarnaast is de noordpunt dé plek op het eiland waar je kans maakt op zeldzame vogelsoorten, zoals misschien wel een Draaihals of Europese Kanarie.

Daarnaast is de vogeltrek goed zichtbaar op de noordpunt. Zwaluwen, steltopers, kwikstaarten en roofvogels vliegen langs de noordpunt richting Vlieland of steken over naar Scandinavië. We werpen ook een blik over zee, waarbij we op de noordpunt zowel over de Waddenzee als de Noordzee kunnen kijken. Daar maken we kans op Eider, Drieteenstrandloper, Grote Stern en Bonbekplevier. Zo maken we er een soortenrijke dag van!

DatumStarttijdEindtijd