Kemphaan ©Vincent van der Spek
Rietgors ©Vincent van der Spek
Zomertaling
Kemphaan
Bosruiter

Nieuwe Driemanspolder

In korte tijd is er een voor Zuid-Holland uniek vogelgebied ontstaan. Deze voormalige polder is onder water gezet in verband met waterberging. En dat trekt vogels aan! In het voorjaar van 2021 zaten hier veel steltlopers zoals Kemphanen, Groenpootruiters, maar ook zeldzamere soorten als Steltkluut werden opgemerkt. Ook eenden (zoals Zomertaling), sterns, meeuwen (waaronder Zwartkopmeeuw) en Gierzwaluwen waren goed vertegenwoordigd. Ook zangvogels ontbraken niet, met veel Gele Kwikstaarten en alle reguliere zwaluwen. Wat de eerste nazomer na de herinrichting gaat brengen is ook voor ons nog een kleine verrassing, maar het voorjaar beloofde veel goeds: zo’n waterrijk gebied trekt altijd vogels aan.

DatumStarttijdEindtijd