Kemphaan ©Vincent van der Spek
Rietgors ©Vincent van der Spek
Zomertaling
Kemphaan
Bosruiter

Nieuwe Driemanspolder

In korte tijd is er een voor Zuid-Holland uniek vogelgebied ontstaan. Deze voormalige polder is onder water gezet in verband met waterberging. En dat trekt vogels aan! Zowel in het voorjaar als in het najaar zitten hier veel steltlopers zoals Kemphaan, Kleine Plevier, Bosruiter, Groenpootruiter, maar ook zeldzamere soorten als Temminck's Strandloper en Steltkluut werden opgemerkt. Ook eenden (zoals Zomertaling), Geoorde Fuut, sterns, meeuwen (waaronder Zwartkopmeeuw) en Gierzwaluwen zijn vaak goed vertegenwoordigd.

Zangvogels weten het gebied ook te vinden zoals Gele Kwikstaarten, Rietgors en Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen. In de trektijd is de kans groot dat er een leuke dwaalgast in het gebied zit!

DatumStarttijdEindtijd