Natuurexcursie Voornes Duin - Quackjeswater

Natuurexcursie Voornes Duin

Beleef het voorjaar in het Voornesduin. Veel broedvogels zijn weer terug uit hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Zo klinkt hier iedere ochtend een orkest van vele zangvogels als bijvoorbeeld de Nachtegaal, Fitis en Boomleeuwerik, of hoor je de baltsroep van de Havik galmen door het gebied. In het Quackjeswater is het een drukte van jewelste door de grote kolonie Aalscholvers en Lepelaars die hier broeden. Ook maken we hier kans op de prachtige elegante Geoorde Fuut. Daarnaast is april een prachtige maand om vogeltrek waar te nemen, en maken we kans op soorten als de Beflijster, die hier een tussenstop maken op hun trektocht naar het noorden.

Dit afwisselende gebied is niet alleen erg aantrekkelijk voor vogels. Ook vindt je er vele bijzondere plantensoorten die hier in de omliggende duinen groeien. Deze trekken op hun beurt weer een hoop insecten, zoals het Oranjetipje, een schitterend dagvlindertje dat alleen in het voorjaar vliegt. Kortom, een het is een prachtige gevarieerde wandeling waarin we heerlijk kunnen genieten van het vele leven dat hier voor komt.

DatumStarttijdEindtijd