Urban Birding Leiden

Je zou denken dat in en nabij de prachtige stad Leiden maar weinig soorten vogels te vinden zijn, maar in de polders van Poelgeest en op het landgoed Oud-Poelgeest is niets minder waar. Onder de rook van de stad liggen deze gebieden als ware groene oases tussen de wijken en gebouwen en trekken dan ook een heleboel bijzondere vogels aan. Watervogels die aan de watersportdrukte van het Joppe proberen te ontsnappen, bosvogels die zich wel thuis voelen in de prachtige parken die de Nederlandse grote steden te bieden hebben en rietvogels die gebruik maken van de dekking in de rietkragen langs de sloten, meren en kanalen.

In dit vogelparadijs naast de stad maken we een wandeling door verschillende biotopen; polders, meertjes, weilanden, nat grasland, riet, struweel, tuinen, parken en bosgebied. In de polders van Poelgeest bezoeken we de indrukwekkende aalscholverkolonie en gaan we op zoek naar vogelsoorten als Slobeend, Pijlstaart, IJsvogel, Bergeend, Kluut, Grutto, Tureluur, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Cetti's zanger, Rietgors en Dodaars. Wie weet zien we ook nog een haas of horen we het krijsen van de Waterral.

Als we het rondje om de polders hebben gemaakt lopen we naar landgoed Oud-Poelgeest. Dit is een bosrijk stuk land aan de abtspoelweg dat in verbinding staat met het Leidse hout. Daarmee is dit een thuis voor veel bossoorten als Appelvink, Glanskop, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Groene Specht en Gaai, maar ook tuinvogels als Merel en Zanglijster voelen zich hier thuis.

DatumStarttijdEindtijd
07:3011:30Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct