Zomertaling
Snor
Lepelaar
Kemphaan
Oeverloper

Natte Graslanden

De Natte Graslanden is voormalig akkerland dat nu onderdeel is van het natuurgebied De Lepelaarplassen. Tijdens deze excursie lopen we langs de rand van dit prachtige gebied dat in plas-drasvorm een enorme aantrekkingskracht heeft op vogels. Op de plassen en slikken kunnen we soorten als Pijlstaart, Kleine Plevier, Regenwulp en Zomertaling zien. Later in het voorjaar, begin mei, foerageren hier soms ook Kleine en Temmincks Strandlopers.
In het riet en de bosschages langs de plassen zingen soorten als Cetti's Zanger, Snor, Rietzanger en Blauwborst. Het wordt een prachtige wandeling middenin de vogeltrektijd, dus een leuke verrassing kan altijd! 

DatumStarttijdEindtijd