Lauwersmeergebied - najaarstrek

Najaarstrek in het Lauwersmeergebied

Het Lauwersmeergebied is een prachtig waterrijk gebied. In de wildernis van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden op de grens van Groningen en Friesland broeden ruim 100 vogelsoorten. In het najaar en de winter is dit waanzinnige gebied een snoepwinkel voor vogelaars. 

Zangvogels, steltlopers en roofvogels weten dit gebied goed te vinden voor een tussenstop of als overwinteringsgebied. Tijdens deze excursie bezoeken we, afhankelijk van het weer en de waarnemingen, verschillende beroemde en beruchte plekken van dit gebied. Denk aan bijvoorbeeld Jaap Deensgat, de Ezumakeeg en wellicht de Bochtjesplaat. 

Op het vele water maken we kans op soorten als Pijlstaart, Brilduiker, Kleine - en Wilde Zwaan, terwijl we luisteren of we Baardmannetjes horen roepen in het riet. Langs de oever gaan we op zoek naar steltlopers als Bonbekplevier, Kanoet en Rosse Grutto. Daartussen kunnen we ook schaarsere soorten tegenkomen als Kleine Strandloper of wellicht zelfs een Breedbekstrandloper.
We houden de lucht in de gaten voor de Zeearend die al jaren in het Lauwersmeergebied broedt, en wellicht zien we een Velduil, Blauwe Kiekendief of Smelleken op doortrek.

Daarnaast zien we waarschijnlijk een grote variëteit aan trekvogels die de vaste bewoners van dit gebied komen vergezellen. Elke excursie naar dit gebied staat garant voor een lange soortenlijst met bijzondere waarnemingen.

DatumStarttijdEindtijd