Najaarstrek in de Coepelduynen

Najaarstrek in de Coepelduynen

De Coepelduynen liggen ten noorden van Katwijk en bestaan uit schrale duinroosvegetatie met geïsoleerde struwelen. Dergelijk biotoop is tijdens de najaarstrek in augustus en september bij uitstek een goede plek om najaarstrekkers als Graspieper, Tapuit, Grasmus, Braamsluiper, Fitis en Paapje te zien. In deze periode van het jaar kunnen we hier overigens zomaar tegen bijzondere soorten aanlopen, zoals Duinpieper, Draaihals of zelfs een Sperwergrasmus! Tijdens het wandelen controleren we de lucht op overvliegende Gele Kwikstaarten en Boompiepers.

In oktober is de najaarstrek al wat verder gevorderd en is vooral de trek van lijsters zoals Zanglijster, Koperwiek en Kramsvogel goed te merken in het duin. Ook vinkachtigen trekken nu door, met naast grote groepen Vinken ook kans op Keep, Sijs, Barmsijs en Appelvink. Tussen de vele vogels gaan we op zoek naar een leuke dwaalgast zoals een Bladkoning of misschien zelfs een Kleine Vliegenvanger!

Omdat in de Coepelduynen geen paden aanwezig zijn, kunnen we vrij rondlopen en verschillende biotopen bekijken.

Datum
Starttijd08:00
Eindtijd12:00
Prijs€ 39,50
Plaatsen vrij1

Boek deze excursie

Uw gids

Gijsbert Twigt
Bekijk meer excursies