Najaarstrek in de Coepelduynen

Tapuit
Kramsvogel
Bladkoning
Goudhaan
Sperwergrasmus

Najaarstrek in de Coepelduynen

De Coepelduynen liggen ten noorden van Katwijk en bestaan uit schrale duinroosvegetatie met geïsoleerde struwelen. Dergelijk biotoop is tijdens de najaarstrek bij uitstek een goede plek om najaarstrekkers als Graspieper, Roodborsttapuit, Goudhaan en Zwartkop te zien. Wellicht komen we zelfs een Bladkoning tegen of stoten een Velduil op! Tijdens het wandelen controleren we de lucht op overvliegende trekvogels. In deze periode van het jaar trekken grote groepen Vinken en Graspiepers langs met daartussen soorten als Kramsvogel, Sijs, Keep en Veldleeuwerik.  

Omdat in de Coepelduynen geen paden aanwezig zijn, kunnen we vrij rondlopen en verschillende biotopen bekijken. Op de terugweg lopen we via het strand. Hier letten we op de verschillende soorten meeuwen en bekijken Drieteenstrandlopers en eventueel zeevogels als Jan-van-gent of Kleine Jager.

DatumStarttijdEindtijd