Najaarstrek in de Coepelduynen

Tapuit
Sperwergrasmus

Najaarstrek in de Coepelduynen

De Coepelduynen liggen ten noorden van Katwijk en bestaan uit schrale duinroosvegetatie met geïsoleerde struwelen. Dergelijk biotoop is tijdens de najaarstrek bij uitstek een goede plek om najaarstrekkers als Graspieper, Roodborsttapuit, Grasmus en Zwartkop te zien. Wellicht komen we zelfs een Paapje tegen! Tijdens het wandelen controleren we de lucht op overvliegende trekvogels. In deze periode van het jaar trekken soorten als Gele Kwikstaart langs met daartussen soorten als Kneu en Witte Kwikstaart.   

Omdat in de Coepelduynen geen paden aanwezig zijn, kunnen we vrij rondlopen en verschillende biotopen bekijken. Op de terugweg lopen we via het strand. Hier letten we op de verschillende soorten meeuwen en bekijken Drieteenstrandlopers en eventueel zeevogels als Jan-van-gent of Kleine Jager.

DatumStarttijdEindtijd