Najaarstrek Berkheide

Duingebied Berkheide ligt ten zuiden van Katwijk. Door de ligging aan de kust is het een prachtig gebied om trekvogels waar te nemen. De dieren doen zich hier onder andere te goed aan bessen van Duindoorns en Gewone vlier en sterken zo aan om hun reis naar het zuiden te kunnen vervolgen. Tijdens onze wandeling over de schelpenpaden letten we op zangvogels die zich in de struiken en bosschages bevinden, zoals Goudhaan, Vuurgoudhaan, Koperwiek en Tjiftjaf. Op de duinmeren zwemmen verschillende soorten eenden en soms laten Waterral en Cetti’s zanger zich horen.

Ook overdag gaat de trek door en vliegen grote aantallen Vinken, Spreeuwen en lijsters over. Hiertussen vliegen ook soorten als Rietgors, Keep, Sijs en Veldleeuwerik.

We besteden ruime aandacht aan de herkenning van alle soorten en laten ons graag verrassen door een zeldzamere soort, zoals een Bladkoning of Beflijster.

DatumStarttijdEindtijd
08:0012:00Reserveer direct
08:0012:00Reserveer direct