Draaihals
Bonte Vliegenvanger
Grasmus
Morinelplevier
Goudplevier

Najaarstrek rondom Westkapelle

De omgeving van Westkapelle is in het najaar één van de beste plekken in Nederland om vogels te kijken. Begin september zijn hier veel vogels op doortrek te zien zoals Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger en Vuurgoudhaan. We bezoeken onder andere de begraafplaats van Westkapelle, een bekende plek voor veel vogelaars vanwege de zeldzaamheden die hier in de afgelopen jaren zijn gezien. De hoge bomen hier hebben een grote aantrekkingskracht op doortrekkende vogels. Tussen de Zwartkoppen, Tuinfluiters en Grasmussen gaan we op zoek naar minder algemene vogelsoorten. Met wat geluk lukt het hier misschien om een Draaihals of zelfs de zeldzame Grauwe Fitis te zien.

We bezoeken naast goede plekken voor zangvogels ook het Noordervroon, waar in deze tijd veel watervogels op doortrek te zien zijn. Zo zitten er soms steltlopers als Bosruiter, Kleine Strandloper en Kemphaan. Ook foerageren hier vaak verschillende soorten zwaluwen en zwemt er misschien nog een Geoorde fuut rond.
In de polders rondom het Noordervroon zitten vaak groepen Goudplevieren waartussen we op zoek gaan naar de zeldzame Morinelplevier!

Aangezien we meerdere plekken rondom Westkapelle bezoeken is het handig om met de auto te komen.

DatumStarttijdEindtijd