Bladkoning
Vuurgoudhaan
Bladkoning
Sneeuwgors
Koperwiek

Najaarstrek rondom Westkapelle

De omgeving van Westkapelle is in het najaar één van de beste plekken in Nederland om vogels te kijken. In oktober zijn hier veel zangvogels op doortrek te zien zoals Zwartkoppen, Tapuiten, Koperwieken en Tjiftjaffen. Vaak zijn hier 'flocks' vogels te vinden, verschillende soorten vogels in één groep die met elkaar foerageren. In deze flocks gaan we op zoek naar leuke soorten als Vuurgoudhaan, Gekraagde Roodstaart en Bladkoning.

We houden de lucht ook in de gaten voor vogels op doortrek. In deze tijd van het jaar kunnen we groepen zwaluwen, Graspiepers, Veldleeuweriken, Koperwieken, Zanglijsters en Vinken verwachten die langs de kustlijn naar het zuiden vliegen. Daartussen zoeken we naar schaarsere soorten zoals de Beflijster, IJsgors, Sneeuwgors en Smelleken.

Ook bezoeken we het plassengebied Noordervroon waar we op zoek gaan naar watervogels. Hier foerageren vaak steltlopers op doortrek zoals Groenpootruiter, Zwarte Ruiter en Bontbekplevier maar maken we ook kans op meer schaarse steltlopers als Kleine Strandloper en Krombekstrandloper.

Een mooie excursie voor het beleven van de prachtige najaarstrek!
Aangezien we meerdere plekken rondom Westkapelle bezoeken is het handig om met de auto te komen.

DatumStarttijdEindtijd