Kennemerduinen oktober

Kramsvogel
Koperwiek

Najaar in de Kennemerduinen

De trek van vogels is één van de bekendste natuurfenomenen ter wereld. Twee keer per jaar beginnen miljarden vogels aan een enorme reis. In het voorjaar naar hun broedgebieden en in het najaar naar hun overwinteringsgebieden. Hierbij volgen ze zogenaamde trekbanen, die vaak langs de kustlijn liggen. 

Doordat de Kennemerduinen, tussen IJmuiden en Zandvoort, direct aan zee liggen kun je hier de indrukwekkende trek onder de juiste omstandigheden zeer goed waarnemen. In oktober beleeft deze najaarstrek zijn absolute hoogtepunt. Vinken, Kepen, Kramsvogels, Koperwieken en Veldleeuweriken trekken in een soms bijna constante stroom naar het zuiden. Daartussen vliegen soms leuke soorten als IJsgors of misschien zelfs een Velduil.

In de struiken en bossen van het duingebied foerageren zangvogels die 's nachts op trek zijn geweest. Soorten als Tapuit, Goudhaan, Vuurgoudhaan en Zwartkop zoeken naar voedsel. Met wat geluk vinden we hier ook leuke soorten tussen zoals Beflijster of zelfs een Bladkoning!

DatumStarttijdEindtijd
07:4512:00Volgeboekt
07:4511:45Volgeboekt
08:0012:00Volgeboekt
08:1512:15Volgeboekt
08:3012:30Volgeboekt
08:3012:30Volgeboekt
08:3012:30Reserveer direct
08:3012:30Volgeboekt
08:3012:30Reserveer direct
08:3012:30Reserveer direct
08:4512:45Volgeboekt
07:4511:45Volgeboekt
08:3012:30Reserveer direct
07:3011:30Reserveer direct