Visarend
Grote Zilverreiger
Boomvalk
Smient
Vuurgoudhaan

Najaar in de Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch is een prachtige plek om vogels te kijken. Door de vele meren en rivieren vormt het gebied een magneet voor watervogels op doortrek. In het najaar komen verschillende soorten steltlopers hier uitrusten en voedsel zoeken tijdens de najaarstrek naar het zuiden. We maken kans op soorten als Groenpootruiter, Witgat, Oeverloper en Kemphaan.
Ook arriveren de wintergasten vanuit hun broedgebieden in Scandinavië weer in de Biesbosch zoals Smienten, Wintertalingen en Pijlstaarten.  Op doortrek kunnen we zangvogels verwachten als Paapje, Vuurgoudhaan en Grote Gele Kwikstaart. Daarnaast houden we de lucht goed in de gaten voor roofvogels als Zeearend, Visarend en Boomvalk die in het gebied jagen en maken we in deze tijd van het jaar altijd kans op een dwaalgast zoals een Koereiger of misschien zelfs een Bladkoning!

Voor deze excursie is het handig om met eigen vervoer te komen omdat we meerdere locaties in de Biesbosch bezoeken.

DatumStarttijdEindtijd
07:4511:45Volgeboekt